Ehituskorraldus, ekspertiis ja projekteerimine

Näiteid tehtud töödest

Kalana sadama paadisilla projekteerimine, Kõrgessaare vald, 2009

Sinimäe 17, Tallinn (endine pumbamaja) tehnilise seisukorra ja konstruktsiooni ekspertiis 2012