Teedeehitus

OÜ Toomtsentrumil on teehoiutööde ehitusjärelvalve tegevusluba nr. 10110/13094. Peale tegevsloa on meil ka pikaajaline kogemus ja asjatundlikkus. Teedeehitus paistab eemalt vaadates lihtsana. Tegelikult on tegemist väga keeruka ja kuluka tegevusega kus tellija,  omanikujärelvalve ja ehitaja  koostöös valmivad teed, mis on rõõmuks meile kõigile.

Näited tehtud töödest

Virumaa Tööstuspargi teedeehitus Vaivara vallas Narva külje all. Foto: Aare Rebban
Virumaa Tööstuspargi teedeehitus Vaivara vallas Narva külje all. Foto: Aare Rebban   2010 – 2012.a.

 

Sõidutee katte remont ja kergliiklustee ehitus. Maantee nr 13 Jägala – Käravete Aegviidu vaheline lõik km 34,8 – 40,7
Sõidutee katte remont ja kergliiklustee ehitus. Maantee nr 13 Jägala – Käravete Aegviidu vaheline lõik km 34,8 – 40,7    2012.a.
tammispaa
Põhimaantee 3 ( E264 ) Jõhvi-Tartu-Valga, Tammispää-Vilusi teelõigu km 61,2-67,1 rekonstrueerimine, Kalma silla remont ja kergliiklustee ehitus. 2014.a.

Tiigi tänava rekonstrueerimine, Olgina alevik, Vaivara vald, 2012-2013

Riigimaantee 15 Tallinn-Rapla-Türi km 92,0-97,0, Lokuta-Türi lõigu remont, 2013-2014

Põhimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 109,6-118,9 rekonstrueerimine
Põhimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 109,6-118,9 rekonstrueerimine

Põhimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 109,6-118,9 Igavere-Kobratu lõigu rekonstrueerimine. 2015

Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga Mustvee ümbersõidu km 67,1-75,3 rekonstrueerimine. 2016-2017

Tugimaantee 36 Jõgeva-Mustvee km 25,7 – 33,7 asuva Torma – Võtikvere lõigu rekonstrueerimine. 2017-2018

Põhimaantee  nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 131,0-135,1 asuvale Annikvere-Neanurme lõigule 2+1 möödasõidualade ehitus. 2017

Tugimaantee 36 Jõgeva -Mustvee km 33,7-36,7 (Luige-Mustvee) rekonstrueerimine. 2018

Tugimaantee 36 Jõgeva -Mustvee km 37,0 – 38,91 rekonstrueerimine (linnalõik). 2018

Üldehitus

Sillaehitus