Sillaehitus

Näiteid tehtud töödest.

Mustvee silla ehitus 2014-2015
Mustvee silla ehitus 2014-2015

 

Narva sild
Narva silla kapitaalremont, 2010. Koostöös OÜ Teehoiu Partnerid
Maantee nr 16155 – Silla -Jädivere km 9,8 Teenuse silla ja pealesõitude remont. 2010 – 2011
Kalma silla remont. 2014
Kobratu ja Tõlliste sildade vuugiremont. 2015
Riigimaantee 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 155,574 Vapramäe silla nr 536 ehitus.  Elva vald. 2016-2017
Riigimaantee 2 Suudari silla ehitus. 2017
Riigiteel nr 14112 Saare-Torma km 3,507 asuva Levala silla projekteerimine ja ehitamine. 2017-2018
Riigiteel nr 14210 asuva Ehavere silla projekteerimine ja ehitamine koos paisutuse likvideerimise ja jõesängi korrastamisega.