Ehituse omaniku järelevalve

Miks on omaniku järelevalve vajalik?

Ehituse tellijal ei ole tihti aega ega oskusi, et jälgida kas ehitatakse ikka vastavalt projektile ja kas järgitakse kõiki nõudeid. Omanikujärelevalve ongi tellija huvide esindaja ehitusel, kes kontrollib kaetud töid, materjalide dokumentatsiooni ja vastavust nõuetele ning korraldab ka vajadusel laboratoorsed katsetused. Nii koostöös tellija, omanikujärelevalve, ehitaja ja projekteerijaga sünnibki kvaliteetne ja kaasaegne ehitus.

 

Osaühing Toomtsentrum omab vajalike litsense kolmes ehitusjärelevalve valdkonnas:

Üldehitus

Sillaehitus

Teedeehitus